Nordic Key Account Manager

Norwegian Logistics är Norges ledande företag som neutral transport- och logistikrådgivare. Målet är att vara ledande inom vårt område i Norden.

Som Nordic Key Account Manager kommer du att ansvara för att följa upp och vidareutveckla våra nya och existerande nordiska kunder. Du kommer vara en central person i våra kunders olika transport- och logistikprojekt, samt internt i vårt arbete med att skapa kundnöjdhet och utveckla vårt koncept inom neutral transport- och logistikrådgivning. Kundportföljen kommer bestå av ett antal större nordiska kunder med i vissa fall komplexa strukturer och lösningar. Förmågan