Norwegian Logistics etablerar Cargo Club

Ger ökad trygghet och bättre villkor

NORWEGIAN LOGISTICS har etablerat Norwegian Logistics Cargo Club för att bistå små och mellanstora inköpare av sjö och flygfrakt i en svår och oförutsägbar marknad. Här finns potentiellt stora kostnadsbesparingar.

CargoClub

Företagen står idag inför en föränderlig marknad i en global ekonomi som kännetecknas av ett stort antal transportörer, oklara prismodeller, stora variationer, liten transparens och många tillfälligheter.

Det är i denna marknad som Norwegian Logistics Cargo Club opererar för att navigera olika företags samlade volymer i förhållande till trygghet om bästa möjliga villkor när det gäller förutsägbarhet, transparens och förhållanden.

Marknaden för sjöfrakt speciellt, kännetecknas av många aktörer som opererar med kraftigt varierande prisbilder. Detta gör det svårt för inköpare att veta på förhand vad kostnaden blir t ex betalar likasinnade importörer uppenbarligen helt olika priser för transporter av samma varor på samma transportsätt mellan Asien och Sverige. Orsaken till detta är att inköparna förhandlar sina egna prisbilder enskilt.
Genom att ingå i Norwegian Logistics Cargo Club uppnår man fördelarna genom att förhandla prisbilden gemensamt med en större köpkraft.

Tillsammans är vi stora

Norwegian Logistics erbjuder den samlade unika kompetensen och marknadsinsikten som krävs för att förhandla fram bättre priser och transportlösningar- baserat på den enskilda kundens behov och kravställning.

Konceptet går ut på att maximalt uppnå fördelarna med den samlade volymen bland medlemmarna i Cargo Club för varje enskilt företag. Därmed framstår de enskilda företaget som en större köpare inför aktörerna på marknaden, vilket ger bättre villkor än om man agerar enskilt. I tillägg till detta arbetar vi kontinuerligt med att hitta optimala lösningar för varje enskild medlem, baserat på synergier. Ponera t ex att man delar container från Kina eller en vägtransport från Italien med ett annat medlemsföretag.

Använder branschkunskapen

Det är dock inte så enkelt att man kan ändra den globala prisbilden genom att bli medlem i Cargo Club, här är det stora krafter som drar. Snittpriset från Asien till Europa har ökat med hela 99% från början av mars till slutet av maj. Här är det lätt att hamna fel! För att undgå detta handlar det bl a om att sammanställa information från många källor, som är oberoende institutioner, prisverktyg och fraktindex. Detta är detta Norwegian Logistics är experter på och skall nyttjas till företagets fördel.

Prova själv?

I teorin är detta något som alla kan göra själva. Det har beprövats flera gånger, bl a av olika branschorganisationer. Exempel på att framgången ofta uteblir, beror ofta på att företagen är tveksamma till delning av information. Norwegian Logistics Cargo Club uppträder som en neutral mellanhand och kan nyttja delningen av information utan att obehöriga för insyn. Norwegian Logistics har alla förutsättningar för att kunna lösa uppgiften på ett bättre sätt eftersom vi på daglig basis övervakar och förhandlar detta på marknaden, därför är också kunskapen om marknaden bättre. Denna kunskap skall ge kunden tryggheti ledtider, lösningar och villkor.

Vi är redan ett gott gäng och flera av våra kunder har redan nytta av vår expertis samt uppnått betydande effekter.
Kontakta oss gärna för ytterligare information.
Kontaktuppgifter finns på www.norwegianlogistics.se/kontakt/

Med detta önskar vi alla våra nuvarande och framtida kunder samt samarbetspartners en riktigt skön sommar!

om_oss_2016

“Norwegian Logistics är Norges ledande rådgivningsföretag inom transport och logistik. Som Norges största neutrala köpare av logistiktjänster, förhandlar och förvaltar vi en stor volym. Detta ger oss erfarenheter och kunskap som ingen annan på marknaden kan erbjuda.”