Norwegian Logistics etablerar Cargo Club

Ger ökad trygghet och bättre villkor

NORWEGIAN LOGISTICS har etablerat Norwegian Logistics Cargo Club för att bistå små och mellanstora inköpare av sjö och flygfrakt i en svår och oförutsägbar marknad. Här finns potentiellt stora kostnadsbesparingar.

Företagen står idag inför en föränderlig marknad i en global ekonomi som kännetecknas av ett stort antal transportörer, oklara prismodeller, stora variationer, liten transparens och många tillfälligheter.

Det är i denna marknad som Norwegian Logistics Cargo Club opererar för att navigera olika företags samlade volymer i förhållande till trygghet om bästa möjliga villkor när det gäller förutsägbarhet,